top of page

Kvartalsrapport om boliglånsmarkedet

Få konkurransefortrinn med markedets eneste dypdykk-rapport i det norske boliglånsmarkedet.

pexels-andrea-piacquadio-3760093.jpg

Hva viser rapporten?

Våre rapporter utarbeides fire ganger i året sammen med konsulentselskapet Emendor. Rapportene gir et oversiktsbilde av boliglånsmarkedet og en grundig analyse av de viktigste utviklingstrekkene. Se første del av rapporten for Q3 2022 her.  

Analyzing Data

Utvikling i bankenes faktiske renter og listepriser

Analyse av utvikling i faktiske boliglånsrenter

Analyser av renteutviklingen og prisdifferensiering mellom ulike kundesegmenter. Hva er det som forklarer renteforskjellene nå og over tid?

Visualisering av prisingsstrategien til bankene på boliglån

Hayon viser utviklingen i bankenes listepriser og trekker ut de viktigste utviklingstrekkene. 

Analyse av banksegmenter

Hvordan er konkurransedynamikken mellom forretnings-, regionale, lokale og digitale banker? For hvilke kundesegmenter ser vi endring i prisingsstrategi hos de ulike aktørene?

Analyse av markedsutvikling og lønnsomhet

Oversikt over utvikling i volum og markedsandeler

Hayon følger boliglånsmarkedet tett og viser hvordan markedet utvikler seg og viktigste hendelser. Få oversikt over hvilke banker som går frem og hvilke som taper terreng kvartal for kvartal.

Lønnsomhetsanalyser

Analyser av marginutvikling og lønnsomhet på boliglån for ulike typer banker.

Hvor mye kan boliglånskunder spare?

Hayon har data på hvor mye ulike kundesegmenter kan spare på å flytte boliglånet til de bankene med best tilbud. 

pexels-alexandros-kournoutis-11622891.jpg

Boliglånsrapport
3. kvartal 2022

Rapporten tar for seg et svært begivenhetsrikt kvartal med to doble og et enkelt rentehopp fra Norges Bank. Renteøkningen på boliglån er nesten på nivå med økningen i styringsrenten, med en økning på 2,1 %-poeng og kun 0,15 %-poeng mindre enn den totale økningen i styringsrente. Lønnsomheten for boliglånsvirksomheten er svakt økende etter et fall i andre kvartal. Nibor og prisen på markedsfinansiering fortsetter å stige vesentlig mer enn utlånsrentene, men de kraftig økende innskuddsmarginene demmer opp for økningen i Nibor. 

Vil du vite mer?
Ta kontakt! 

Tusen takk! Du hører fra oss snart.

bottom of page