top of page

Hayon Analytics

Hayon Analytics er et interaktivt analyseverktøy som gir unik innsikt boliglånsmarkedet og andre bankprodukter. Verktøyet automatiserer samtlige prosesser i forbindelse med datainnsamling og bidrar til å gjøre rapporterings- og analysearbeidet mer effektivt og lønnsomt.

Ferdig skytjeneste

Power BI

Oppdateres hver time

Unik data

Unik innsikt i boliglånsmarkedet

Få unik innsikt i et det norske boliglånsmarkedet - et marked på over 3 000 milliarder kroner

Innsikt i faktisk boliglånsdata

Hayon Analytics tilbyr innsikt i faktiske rentebetingelser for ulike kundesegmenter i boliglånsmarkedet

Identifiser nye segmenter med analyser av brukeratferd

Få innsikt i hvilke kundegrupper som klikker på tilbud, forhandler renten og hvilke som vurderer å bytte bank. Hvor har disse kundene lån i dag, og hvilke tilbud er disse interessert i.

Oppdag trender i prising og gjør historiske analyser

Gjør dypdykk i segmenter og analyser trender over tid. Hvilke faktorer påvirker den faktiske prisingen til bankene på boliglån.  

Analyser på hvordan banktilbud treffer kundene

Hvilke banker når ut med sine tilbud til ulike brukersegmenter. Visualisering av konkurransesituasjonen om boliglånskundene.

Full og løpende oversikt over listepriser

Spar tid og ressurser på egen utvikling og manuell informasjonsinnhenting.

Få full produktoversikt for alle banker

Hayon gir deg et oversiktlig dashboard på alle bankers boliglåns- og innskuddsprodukter. Gjør analyse på produkt- og banknivå med historisk utvikling. 

Konkurrentanalyse

Sammenlign bankers betingelser opp mot hverandre for ulike kundegrupper både historisk og i nåtid.

Bli varslet og få kjapt oversikt når endringene skjer

Hold deg løpende oppdatert når dine konkurrenter endrer listepriser og produkter. Motta varslinger på alle endringer i listepriser og kommuniserte renteendringer fra bankene.  

Simuleringsverktøy

Simuler hvordan prisendringer påvirker bankens konkurransekraft innenfor ulike produkter og kundesegmenter

Hayon innhenter data fra ulike kilder og tilgjengeliggjør for analyser og varslinger

Vil du vite mer? Ta kontakt!
 

Tusen takk! Du hører fra oss snart.

bottom of page